Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1
·
702 175 516
  • Čeština
  • English
  • Русский

Časté dotazy

„Někdo mi dluží. Co mám dělat, když dluh nevrací?“

Pokud se obrátíte na naši AK, tak my dlužníka důkladně prolustrujeme a poté Vám navrhneme individuální postup pro vymožení dlužné částky. Nejčastějším postupem je zaslání předžalobní výzvy, následně podání žaloby k soudu a poté návrhu na exekuci. Vše závisí, jak dlužník komunikuje a na jeho snaze dluh uhradit.

„Co mě to bude stát?“

Naše AK si žádné zálohy pro případ nevymožení nebere. Vy uhradíte pouze soudní poplatek za podání žaloby, případně za odvolání. Naše odměna je hrazena z přiznaných nákladů soudem a hradí je dlužník. Vše s Vámi probereme a podrobně vysvětlíme.

„Jak dlouho to bude trvat“

Na tuto otázku Vám bohužel nedokážeme odpovědět, i kdybychom moc chtěli. Vždy to závisí na komunikaci ze strany dlužníka, pokud má zájem vše vyřešit smírně, pak je to otázkou „dnů“. Pokud ale nekomunikuje, musíme počkat až na činnost exekutora. Dalším faktorem je, zda-li je dlužník předlužen či jde o jeho jediný dluh. Veškeré možnosti s Vámi podrobně probereme po důkladné lustraci dlužníka.

 

1. První poradu s klientem poskytujeme zdarma, vždy se snažíme pro klienta najít optimální řešení.

2. Jestliže se domluvíme na spolupráci, jsou právní služby poskytovány za úplatu. Odměnu advokáta lze sjednat jako smluvní na základě dohody s klientem. Pokud tato dohoda není, hovoříme o odměně mimosmluvní, kterou je advokát oprávněn klientovi účtovat za jím poskytnuté úkony právní služby způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

3. Zaměřujeme se především na trestní právo a právo občanské. Zajišťujeme komplexní právní služby v oblasti převodu nemovitostí. Nabízíme sepis a revizi smluv a jsme schopni pro zvýšení právní jistoty poskytnout advokátní úschovu.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem, můžete si právě teď domluvit schůzku s našimi advokáty. Samozřejmě Vám ochotně sdělíme orientační cenu za naše služby, které bychom Vám v případě vzájemné dohody poskytli.