Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1
·
+420 602 621 477
Konzultace zdarma
  • Čeština
  • English
  • Русский

Ceník právních služeb

Každý případ je zcela individuální, ceny za právní služby se vždy odvíjí od dohody s klientem. Vždy ale platí, že budete dopředu vědět, kolik za jaké úkony zaplatíte.

Uplatňujeme několik variant stanovení ceny. Ta může být vypočtena na základě hodinové sazby, jako podíl z výsledku sporu nebo pevně za daný případ.

Cena sjednána hodinově
Sazby se pohybují od 2.000,- Kč do 3.500,- Kč za hodinu práce advokáta, výjimečně, v obzvláště složitých případech, to může být v souladu s dohodou s klientem více.

Cena jako podíl na výsledku sporu
V tomto případě cena za právní služby dosahuje maximální výše 25 % z vysouzené částky.

Pevná cena
Cena může být sjednána pevně. Znamená to, že bude přesně daná dohodnutá částka za celý případ, bez ohledu na obtížnost a časovou náročnost.

Služby zdarma:

  • ZDARMA je první konzultace s klientem
  • ZDARMA pro klienta bude většina vymáhání pohledávek, kde naše kancelář převezme rizika a odměna bude hrazena pouze ze soudem přiznaných a vymožených nákladů právního zastoupení.

Paušál pro stálé právní zastupování
Při stálém právním zastupování podnikatelských subjektů může být cena sjednána měsíčním paušálem.

K cenám se vždy připočítává DPH a vždy je s klientem podepsána smlouva o poskytnutí právních služeb.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem, můžete si právě teď domluvit schůzku s našimi advokáty. Samozřejmě Vám ochotně sdělíme orientační cenu za naše služby, které bychom Vám v případě vzájemné dohody poskytli.
PRVNÍ KONZULTACE JE VŽDY ZDARMA.