Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1
·
+420 602 621 477
Konzultace zdarma
  • Čeština
  • English
  • Русский

Ceník právních služeb

Každý případ je zcela individuální, ceny za právní služby se vždy odvíjí od dohody s klientem. Vždy ale platí, že budete dopředu vědět, kolik za jaké úkony zaplatíte.

Uplatňujeme několik variant stanovení ceny. Ta může být vypočtena na základě hodinové sazby, jako podíl z výsledku sporu nebo pevně za daný případ.

Cena sjednána hodinově
Sazby se pohybují od 2.000,- Kč do 3.500,- Kč za hodinu práce advokáta, výjimečně, v obzvláště složitých případech, to může být v souladu s dohodou s klientem více.

Cena jako podíl na výsledku sporu
V tomto případě cena za právní služby dosahuje maximální výše 25 % z vysouzené částky.

Pevná cena
Cena může být sjednána pevně. Znamená to, že bude přesně daná dohodnutá částka za celý případ, bez ohledu na obtížnost a časovou náročnost.

Služby zdarma:

  • ZDARMA pro klienta bude většina vymáhání pohledávek (po konzultaci a zvážení složitosti případu), kde naše kancelář převezme rizika a odměna bude hrazena pouze ze soudem přiznaných a vymožených nákladů právního zastoupení.
  • Na první schůzce, která je zdarma se dohodneme, zda Váš případ
    převezmeme a budeme Váš případ řešit. První schůzka je pouze
    informační, kdy zvážíme možnosti řešení dané věci.

Paušál pro stálé právní zastupování
Při stálém právním zastupování podnikatelských subjektů může být cena sjednána měsíčním paušálem.

K cenám se vždy připočítává DPH a vždy je s klientem podepsána smlouva o poskytnutí právních služeb.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem, můžete si právě teď domluvit schůzku s našimi advokáty. Samozřejmě Vám ochotně sdělíme orientační cenu za naše služby, které bychom Vám v případě vzájemné dohody poskytli.
PRVNÍ KONZULTACE JE VŽDY ZDARMA.