Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1
·
702 175 516
  • Čeština
  • English
  • Русский

Pohledávky, exekuce

Vymáhání pohledávky

Jste soukromá osoba, půjčili jste někomu peníze a on Vám je nevrací? Jste živnostník a klient Vám nezaplatil za Vaše služby, nebo Vám jiný podnikatel nezaplatil fakturu? Ve všech těchto případech se můžete obrátit na naši advokátní kancelář. Máme s vymáháním pohledávek bohaté zkušenosti.

Bojíte se ceny? Myslíte, že se Vám naše služby nevyplatí, protože Vaše pohledávka je malá a myslíte, že advokát je drahý? Ve většině případů se mýlíte. Vaši pohledávku posoudíme a v naprosté většině případů ji převezmeme k vymáhání, aniž budete muset za právní služby platit. Jediný Váš finanční výdaj bude soudní poplatek. Jak je to možné? Jednoduše proto, že soud Vám přizná náhradu nákladů právního zastoupení a právě tato platba v případě vymožení pohledávky bude naší odměnou za poskytnuté právní služby. Platit ji bude ovšem dlužník, nikoliv Vy. Riziko, že se pohledávka nevymůže, v těchto případech nese pouze naše advokátní kancelář. V krajním případě lze využít exekuce. I tehdy Vám můžeme být užiteční, neboť spolupracujeme s těmi nejúspěšnějšími Exekutorskými úřady v republice.

 

Vymáhání souboru pohledávek

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s vymáháním a správou velkého množství pohledávek pro jednoho klienta. Dokážeme řádově ve dnech a týdnech zpracovat tisíce pohledávek. Zajistíme zaslání předžalobních výzev, podání žaloby, účast u soudů po celé republice i následné podání návrhů na exekuci. Stejně tak v rámci právního zastoupení komunikujeme s dlužníky, uzavíráme splátkové kalendáře a vedeme podrobnou evidenci, která může být klientovi k dispozici online. Neunikne nám vstup jakéhokoliv dlužníka do insolvence, tudíž přihlášky pohledávek jsou podávány řádně a včas. Pokud máte soubor pohledávek v počtech od desítek až do desetitisíců, případně vám vznikají stále nové pohledávky, neváhejte se na nás obrátit. Včasné vymáhání přinese podstatně větší úspěch, než když se s vymáháním vyčkává a jiní věřitelé nečekají. Vaše pohledávky mohou být v jakékoliv výši, od stokorun až po statisíce, či miliony. Za určitých okolností je možné a reálné vymoci i pohledávky promlčené. Nabídneme Vám velmi výhodné ceny za naše služby, které nakonec zaplatí dlužníci. Zkušenosti se správou pohledávek máme opravdu dlouhodobé a jsme zajistit v této oblasti vysoce profesionální přístup. Našimi klienty jsou mnohé velké potravinářské společnosti. Právě to je totiž jeden z oborů, kde je neplacení pohledávek časté.

 

Prodej a koupě pohledávek

Chcete se zbavit některých pohledávek a přestat se o ně starat, byť nedostanete jejich plnou hodnotu? Jste tu správně! Spolupracujeme s několika společnostmi, které jsou našimi klienty a zároveň se obchodem s pohledávkami zabývají. Dokážeme proto zprostředkovat prodej vašich pohledávek, případně najít ke koupi takovou pohledávku, o kterou máte zájem například k započtení.

A jaká je úspěšnost a cena při prodeji pohledávek? Pokud se na nás obrátíte, vaši pohledávku zdarma prověříme. Poté Vám poradíme, zda a za jakou cenu je možné pohledávku odprodat. Vyšší cenu mají samozřejmě pohledávky zajištěné zástavním právem, případně ručením a podobně. Lépe se daří prodat soubor pohledávek, než pohledávku jednotlivou, která má leckdy minimální nebo dokonce nulovou cenu. Problematický je také prodej pohledávky za dlužníkem, na kterého se vede více exekucí. Platí ovšem i výjimky. I v této oblasti zaručujeme vysoce profesionální, individuální a efektivní přístup.

Informace o pohledávce, kterou nabízíte k prodeji, zašlete, prosím, na email dalekorejova@advokatipraha.eu a přiložte naskenované doklady o pohledávce.

 

Právní zastoupení věřitelů

Věřitelé mají svá práva a existuje řada možností, jak je vymoci. Exekuce je sice nejzazším řešením, ale v některých případech nezbývá než k ní přikročit.

Pokud již máte exekuční titul (tj. rozsudek, platební rozkaz, smír atd.) v právní moci a dlužník stejně neplatí, zajistíme vám co nejefektivnější provedení exekuce. Spolupracujeme s nejvýkonnějšími exekutorskými úřady v zemi a zaručíme vám, že nebudete platit žádné zálohy na provedení exekuce, ani náklady exekuce v případě, že přes veškerou snahu bude neúspěšná, například z důvodu, že dlužník zemře.

 

Exekuce - zastoupení povinných

Pokud je proti vám nařízena exekuce, není ještě vše ztraceno. Máte-li o ní jakékoliv pochybnosti, jsme Vám plně k dispozici. Zastoupíme vás v exekučním řízení, prověříme, zda exekuce byla nařízena řádně, zda exekuční titul skutečně nabyl právní moci, zda bylo řádně doručováno a případně se pokusíme exekuci zastavit. Pokud se to nepodaří, budeme alespoň dohlížet na to, aby během exekučního řízení nebyl porušován zákon ve váš neprospěch, pohlídáme, aby náklady exekuce byly stanoveny v souladu se zákonem.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem, můžete si právě teď domluvit schůzku s našimi advokáty. Samozřejmě Vám ochotně sdělíme orientační cenu za naše služby, které bychom Vám v případě vzájemné dohody poskytli.