Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1
·
702 175 516
  • Čeština
  • English
  • Русский

Trestní právo

Trestní řízení je nadužívaným nástrojem, který, často bez vážného opodstatnění, míří proti těm, kteří údajně jednají v rozporu s právními předpisy. Z našich zkušeností víme, že klientovi proto musí být poskytnuta vysoce kvalitní, někdy i agresivní, obhajoba. Naše advokátní kancelář se tím za každých okolností řídí a takovou obhajobu vám vždy poskytne.

Trestní právo by mělo být poslední možností, kterou stát může použít. Je zneužíváno ve věcech, ve kterých by měla postačovat odpovědnost občanskoprávní. Mám za to, že i ve věcech, kdy by použití trestněprávního postupu mělo být zdánlivě na místě, policie a státní zástupci si zjednodušují situaci tím, že neprokazují vůbec subjektivní stránku trestného činu (tedy existenci úmyslu trestný čin spáchat) a soudci jim leckdy tento postup "pokryjí".

Také mám za to, že je nadměrně zneužíván institut vazby, když návrhy na vzetí do vazby jsou dle mého názoru podávány často jen proto, aby orgán činný v trestním řízení měl jistotu, že obviněný mu bude vždy k dispozici a v podstatě neuvažuje o tom, že omezení osobní svobody je velmi vážným zásahem do základních práv člověka, který leckdy může vést k jeho osobní i profesní likvidaci.

V neposlední řadě se domnívám, že v některých kauzách převažuje politický zájem nad zájmem spravedlnosti, tedy že je zasahováno do základních práv pravděpodobně nevinného člověka jen proto, že si to kdosi mocný přeje. Zářným příkladem je kauza Aliho Fayada. Tento případ jasně a neoddiskutovatelně prokazuje také snahu o ovlivňování některých kauz prostřednictvím médií.

Všechna tato hlediska je nutné v obhajobě zohlednit a bránit práva klienta na nestranný a spravedlivý proces. Naše advokátní kancelář je zárukou, že pro hájení práv klienta využije všech dostupných prostředků, protože, jak už víte, klient je u nás vždy na prvním místě!

Mgr. Jan Švarc, obhájce ve věcech trestních

Pokud potřebujete pomoc v trestní věci, vyplňte, prosím, následující formulář. Obratem se Vám ozveme ve Vámi zvoleném čase. Políčka označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud Vám tato forma nevyhovuje, samozřejmě se s námi můžete spojit přímo prostřednictvím emailu či telefonu, které jsou uvedeny v rubrice kontakty.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem, můžete si právě teď domluvit schůzku s našimi advokáty. Samozřejmě Vám ochotně sdělíme orientační cenu za naše služby, které bychom Vám v případě vzájemné dohody poskytli.